Fri3dCraft

From Fri3d WIKI 2018
Jump to: navigation, search

Fri3dCraft (Fri3d Camp in Minecraft)

We zijn begonnen met het Fri3d Camp in minecraft te zetten en kunnen hulp gebruiken :-)

  • Schaal: 1 block = 50cm
  • 0,4,0 = kruispunt

Server: 213.125.235.14 Port: 25565