Zingend potlood

From Fri3d WIKI 2018
Revision as of 13:28, 14 August 2018 by Vaya (Talk | contribs) (Created page with "Met behulp van een potlood en wat elektronica een eigen muziek instrument maken, dat jouw tekenkunsten omzet in geluid. Dat is de bedoeling van deze workshop die doorgaat op z...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Met behulp van een potlood en wat elektronica een eigen muziek instrument maken, dat jouw tekenkunsten omzet in geluid. Dat is de bedoeling van deze workshop die doorgaat op zaterdag van 12 tot 13u30 in de con-tent.

De workshop is geschikt voor kinderen. We beginnen met uit te leggen wat elektrische geleiding is, hoe een multimeter werkt, wat een weerstand, een capaciteit, een LED en een IC zijn. We leren hoe je op een breadboard een elektronische schakeling kan maken en gaan aan de slag met het schema van het zingend potlood en de nodige componenten.

Voorkennis, tekentalent en muzikale aanleg zijn niet vereist.

Muzikale tekenaars met talent in de elektronica mogen nadien hun werkstuk mee naar huis nemen als ze willen. We vragen dan wel van de materiaalkost te vergoeden (zal tussen de 10 en 15 Euro liggen).