Google hacks

From Fri3d WIKI 2018
Jump to: navigation, search

In de workshop Google hacks zal je leren met welke syntax je Google efficiënter kan gebruiken.

Maar we gaan verder! Je zal ook syntax aangereikt krijgen waarmee je Google search kan gebruiken om informatie te vinden die eigenlijk niet mocht gevonden worden.

Je krijgt uitleg over hoe in deze tijden van über-geconnecteerdheid mensen en organisaties soms te laks omgaan met het beschermen van de data die ze online plaatsen via allerlei sites, apps, storage services en aanverwanten.

Breng dus zeker je laptop of smartphone mee naar de sessie zodat je als een echte speurneus op zoek kan gaan naar die publiek bereikbare printer waar je de laatste printopdracht van zou kunnen terughalen (of een creepy printopdracht naar zou kunnen sturen), naar die fotomap getiteld "private" waar je genant materiaal in zou kunnen aantreffen, naar die router waar je vanaf het internet ongehinderd op zou kunnen om iemand zijn netwerk te herconfigureren, naar die webcam die via zijn default wachtwoord zou kunnen overgenomen worden om te kijken wat er voor de lens allemaal gaande is, naar ...

Niet dat we dat ook allemaal effectief gaan doen, want de illegaliteit willen we vermijden.

Als je interesse hebt in deze "zou kunnen" wereld die via Google aan je voeten ligt, wees dan welkom op zondag tussen 13 en 14 uur in het hoofdgebouw (Medium MOSFET). Mensen die interesse hebben maar jammer genoeg niet aanwezig kunnen zijn, kunnen steeds de presentatie raadplegen.